reede, 6. veebruar 2015

Turvalise interneti päev 10. veebruaril

10. 02.2015 tähistatakse kogu maailmas turvalise interneti päeva. Soovitan tähistada seda päeva enda klassides. Siit leiad väikese loetelu materjalidest, mida võiks kasutada.

Targalt Internetis kodulehekülg sisaldab hulgaliselt abimaterjale õpetajatele.
See on turvaline IT lehelt leaib väikesed õppevideod ja materjalid erinevate teemade tunnis käsitlemiseks. Juures on ka enesenkontrolli testid.
Netis sündinud lavastust on nüüd võimalik videona vaadata. Lisaks on ka olemas arutelumaterjalid. Neid materjale on hea kasutada pärast lavastuse vaatamist.
On olemas toredad Sheeplive videod. Video peale klõpsates avanevad ka teised videod.

Inglise keele tundi sobivad inglisekeelsed professor Garfieldi videod.

Punamütsike annab häid nõuandeid.

Mõnusat kasutamist!

pühapäev, 26. jaanuar 2014

Moodle - registreerumine (HITSA)

Kooli Moodle asukoht muutub. Nüüd asume HITSA Innovatsioonikeskuse Moodle keskkonnas (aadressil https://moodle.e-ope.ee/). Siin on juhend, kuidas kasutajaks registreeruda.

neljapäev, 2. jaanuar 2014

Uurimistöö teemadest

On jõudnud kätte aeg pakkuda õpilastele uurimistöö teemasid. Teema valikul veendu, et:

 • teema oleks õpilasele jõukohane;
 • teema oleks pigem kitsas kui lai, konkreetne ja üheselt mõistetav;
 • teema sisaldaks mingit probleemi;
 • teema kohta on piisavalt teaduslikke (või vähemalt populaarteaduslikke) allikaid.
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_SOTSIAALAINED_INIMESE%C3%95PETUS_Uurimist%C3%B6%C3%B6dest_inimese%C3%B5petuses

Inspiratsiooni võid leida ka siit:

http://vkg.havike.eenet.ee/wordpress/?p=3345
http://www.westholm.tln.edu.ee/public/Uurimistooteemad_JWG_4062012.pdf
http://www.ag.tartu.ee/Uurimistoode_teemad_2013.pdf
http://www.kohila.edu.ee/index.php/et/uudised4/27-tahelepanu

reede, 29. november 2013

Kuidas saada kohest tagasisidet klassilt ning muuta testimine kiireks ja lihtsaks

Kas sa sooviksid saada tunni lõpus õpilastelt kohest tagasisidet õpitu kohta? Kas soovid, et sinu klassi testid on parandatud paari minutiga? Selle jaoks on olemas mõnus lahendus, mida saab kasutada nutitelefonidega, arvutitega, iPadidega. Selleks on vaja kasutada Socrative rakendust, mille abil õpetaja loob testi, suunab õpilased lahendama ning saab koheselt tagasisideme nii klassi kui ka iga üksiku õpilase tulemustest.

Rakenduse videojuhendi leiad siitKonverents "21. sajandi õpetaja" Tallinnas, 28.11.2013

Noppeid mõtetest, mis jäid kajama konverentsil.


Pasi Sahlberg Eduka kooli tunnusteks on koostöö, õppetöö personaliseerimine läbi kooli enda õppekava, usaldusel põhinev vastutus (õpetaja töös), võrdsed võimalused hariduses (sõltumata perekonna võimalustest), haridus kui inimõigus. Kool 3.0:

 • vähem kontakttunde, 
 • rohkem personaliseeritud õpet, 
 • rõhk sotsiaalsel suhtelmisel, rühmatööl. 
Kooli eesmärk on leida õpilases tema tugevused ning neid rõhutada. 21. sajandi õpetajal peab olema rohkem võimalusi kaasa rääkida haridust puudutavates otsustes.

Lapsed peavad ka mängima! Iga keerukama oskuse omandamiseks peab harjutama 10000 tundi. Sama palju aega peab jääma ka mängimise harjutamiseks.


Kristi Vinter Haridus 21. sajandil:

 • informaalne õppimine formaalharidusest tähtsam, 
 • tehnoloogia kasutamine kujundab mõtlemist,
 • kirjaoskus on enamat kui kirjutatud tekstid,
 • õppijate hetrogeensus on digiajastul suurem 
Õpetaja peab endale teadvustama, et koolis valmistame ette õpilasi tööks ja tehnoloogiateks mida hetkel veel ei eksisteeri.

Oluline on õpetada efektiivseid infootsingu strateegiaid ning oskust kuidas informatsiooni kriitiliselt hinnata.

Tegelik tarkus ei ole faktid vaid seoste nägemine ja loomine uues kontekstis või igapäevaeluga seostatuna.

Õpetaja, kasuta tehnoloogiaid, mida õpilased tunnevad.

Karin Lukk Kas koolis on koosmängiv meeskond või kooshädaldav meeskond?

Mart Laanpere
Tuleviku kool

 • avatud õpikeskkonnad,
 •  avatud õppematerjalid,
 •  avatud digitaristu (BYOD, võta oma seade kaasa),
 •  süsteemne lähenemine kaasaja õppimisele (uuringud, pilootprojektid) 
Nutikas rahvas 2014-2020 (Eesti elukestva õppe strateegia).
Visioon: Õppimine on eluviis. Märkame võimalusi ja leiame nutikaid lahendusi.
Ennastjuhtiv õppija – kontroll mitte ainult õppimise kavandamisel vaid ka õpikeskkonna kujundamisel.

neljapäev, 17. oktoober 2013

Kommentaari lisamine Wordi dokumendile

Kommentaaride lisamisega on mugav analüüsida õpilaste töid. Järgnevast videost on näha, kuidas lisada kommentaari tekstile. Näide on tehtud MacBook arvutiga ning selgitab kommenteerimise põhimõtet. Allpool on pildid, mis illustreerivad kommentaari lisamist nii Microsoft Word 2007 kui ka Libre Office programmiga.Kommentaari lisamine Microsoft Office 2007 programmiga. Kommentaari lisamiseks ava kõigepealt sakk Läbivaatus ning seejärel vali Uus kommentaar.
Libre Office programmiga toimi järgmiselt. Vali sakk Lisamine ning seejärel Märkus.