reede, 29. november 2013

Kuidas saada kohest tagasisidet klassilt ning muuta testimine kiireks ja lihtsaks

Kas sa sooviksid saada tunni lõpus õpilastelt kohest tagasisidet õpitu kohta? Kas soovid, et sinu klassi testid on parandatud paari minutiga? Selle jaoks on olemas mõnus lahendus, mida saab kasutada nutitelefonidega, arvutitega, iPadidega. Selleks on vaja kasutada Socrative rakendust, mille abil õpetaja loob testi, suunab õpilased lahendama ning saab koheselt tagasisideme nii klassi kui ka iga üksiku õpilase tulemustest.

Rakenduse videojuhendi leiad siitKonverents "21. sajandi õpetaja" Tallinnas, 28.11.2013

Noppeid mõtetest, mis jäid kajama konverentsil.


Pasi Sahlberg Eduka kooli tunnusteks on koostöö, õppetöö personaliseerimine läbi kooli enda õppekava, usaldusel põhinev vastutus (õpetaja töös), võrdsed võimalused hariduses (sõltumata perekonna võimalustest), haridus kui inimõigus. Kool 3.0:

 • vähem kontakttunde, 
 • rohkem personaliseeritud õpet, 
 • rõhk sotsiaalsel suhtelmisel, rühmatööl. 
Kooli eesmärk on leida õpilases tema tugevused ning neid rõhutada. 21. sajandi õpetajal peab olema rohkem võimalusi kaasa rääkida haridust puudutavates otsustes.

Lapsed peavad ka mängima! Iga keerukama oskuse omandamiseks peab harjutama 10000 tundi. Sama palju aega peab jääma ka mängimise harjutamiseks.


Kristi Vinter Haridus 21. sajandil:

 • informaalne õppimine formaalharidusest tähtsam, 
 • tehnoloogia kasutamine kujundab mõtlemist,
 • kirjaoskus on enamat kui kirjutatud tekstid,
 • õppijate hetrogeensus on digiajastul suurem 
Õpetaja peab endale teadvustama, et koolis valmistame ette õpilasi tööks ja tehnoloogiateks mida hetkel veel ei eksisteeri.

Oluline on õpetada efektiivseid infootsingu strateegiaid ning oskust kuidas informatsiooni kriitiliselt hinnata.

Tegelik tarkus ei ole faktid vaid seoste nägemine ja loomine uues kontekstis või igapäevaeluga seostatuna.

Õpetaja, kasuta tehnoloogiaid, mida õpilased tunnevad.

Karin Lukk Kas koolis on koosmängiv meeskond või kooshädaldav meeskond?

Mart Laanpere
Tuleviku kool

 • avatud õpikeskkonnad,
 •  avatud õppematerjalid,
 •  avatud digitaristu (BYOD, võta oma seade kaasa),
 •  süsteemne lähenemine kaasaja õppimisele (uuringud, pilootprojektid) 
Nutikas rahvas 2014-2020 (Eesti elukestva õppe strateegia).
Visioon: Õppimine on eluviis. Märkame võimalusi ja leiame nutikaid lahendusi.
Ennastjuhtiv õppija – kontroll mitte ainult õppimise kavandamisel vaid ka õpikeskkonna kujundamisel.

neljapäev, 17. oktoober 2013

Kommentaari lisamine Wordi dokumendile

Kommentaaride lisamisega on mugav analüüsida õpilaste töid. Järgnevast videost on näha, kuidas lisada kommentaari tekstile. Näide on tehtud MacBook arvutiga ning selgitab kommenteerimise põhimõtet. Allpool on pildid, mis illustreerivad kommentaari lisamist nii Microsoft Word 2007 kui ka Libre Office programmiga.Kommentaari lisamine Microsoft Office 2007 programmiga. Kommentaari lisamiseks ava kõigepealt sakk Läbivaatus ning seejärel vali Uus kommentaar.
Libre Office programmiga toimi järgmiselt. Vali sakk Lisamine ning seejärel Märkus.

Moodle- faili üleslaadimine

Kuidas laadida üles faile Moodle õpikeskkonda.

kolmapäev, 16. oktoober 2013

E-õppe nädal pakub toredaid e-õppe kursusi

14.-18. oktoobrini toimub e-õppe nädal. Nädala jooksul on võimalik osa võtta paljudest toredatest eneseharimise kursustest. Uuri neid kursusi, ehk leiad ka midagi endale sobivat. Soovitan näiteks kuulata veebikostaablit, kes räägib turvalisusest digiajastul. Uudista, millised on mõjuva esinemise saladused või kuidas lauda katta. Kursusi on lai valik.

http://www.tiigrihype.ee/et/tark-lapsevanem-arenda-last-ja-ennastneljapäev, 28. märts 2013

Linkide lühendamine

Kui sul on vaja linke lühendada (näiteks GoogleForm küsimustiku jaoks), siis siit leiad õpetuse, kuidas https://bitly.com/ vahendi abil seda teha.


Moodle- nädalate lisamine

Videojuhend, mis õpetab kuidas Moodle kursusele nädalaid lisada.

esmaspäev, 18. veebruar 2013

Küsimustiku koostamine GoogleForm abil

Videojuhendid küsimustike koostamiseks. Mõeldud eelkõige uurimistöö kursuse abistamiseks.

neljapäev, 7. veebruar 2013

Moodle- kommentaari lisamine õpilase tööle.

Siit videost leiad õpetuse, kuidas õpilase tööle kommentaari lisada.

neljapäev, 31. jaanuar 2013

Moodle - sündmuse lisamine kalendrisse.

Videost leiad õpetuse, kuidas õpilasele kalendri kaudu kohtumisest teada anda.

esmaspäev, 28. jaanuar 2013

Konverents- see on turvaline IT

4. jaanuaril 2013 toimus IT turvalisuse konverents õpetajatele. Konverentsil käsitleti IT arengut ning sellega kaasnevaid turvalisuse probleeme. Konverentsi videoettekandeid on nüüd võimalik vaatada siit. Eriti soovitan õpetajatele veebipolitseiniku ettekannet.

neljapäev, 17. jaanuar 2013

Uurimistöö- moodle kasutamisest

1. Kuidas õpilasi kursusele lisada


2. Kuidas õpilastele tööülesandeid Moodles anda