kolmapäev, 28. detsember 2011

Muusikaõpetus ja IKT

Mõned leheküljed, mida saab kasutada muusikaõpetuse tundides.

 1. Creatingmusic- sobib igas vanuses õppijatele. Lehel on mitmeid mänge. Samuti saab ise luua muusikapalasid ning neid kuulata. Väga lihtne kasutada.
2. Soundation - stuudio muusika loomiseks. Helid tuleb paremal pool olevast menüüst lohistada ning kokku kombineerida. Loodud pala saab arvutisse salvestada. Vajab registreerumist.
3. Jamstudio- samuti stuudio muusika loomiseks. Sobib põhikoolile ja gümnaasiumile.
4. Contrapunctus- lehekülg orkestrimuusika loomiseks. Hiirega liikudes tuleb valida noodid ning orkestripillid. Loodid pala saab salvestada arvutisse.
5. Glitchscape- muusikapalade loomiseks joonista ekraanile hiirega nelinurki.
6. Isleoftune- muusikapala loomiseks lohista erinevaid objekte ekraanile.


teisipäev, 27. detsember 2011

iTec projekt meie koolis

Sellel õppeaastal osaleb meie kool rahvusvahelise iTec projekti piloteerimisel. iTec projekti kirjeldatakse Tiigrihüppe SA kodulehel järgmiselt: „iTEC on Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt, mille raames uuritakse, kuidas tehnoloogia lähima 5-10 aasta jooksul koolitöös võiks rakendust leida. Projekti juhib European Schoolnet. Projekt algas 2010. aasta septembrikuus ning kestab 2014. aastani. ITECi meeskonda kuuluvad partnerid 27 Euroopa riigist, nende hulgas on haridusministeeriumide, tehnoloogiafirmade ning arendus- ja uurimiskeskuste esindajaid. Projekti käigus uuritakse, kuidas koolid infotehnoloogiat kasutavad ning seejärel pakutakse koolidele välja uuenduslikke õpistsenaariume. Luuakse ka stsenaariume toetavad töövahendid (keskkonnad ja tarkvara) ja õppematerjalid ning katsetatakse nende rakendamist õppetöös. Tähelepanu keskpunktis on õpistrateegiaid, mis üheltpoolt võimaldavad koostöös õppimist ning teisalt õppetöö personaliseerimist. Olulisemate töövahenditena nähakse puutetundlikke pindu (interaktiivne tahvel, puutetundlikud ekraanid, nutitelefonid jne) ning nendega seotud rakendusi. Tiigrihüppe Sihtasutuse ülesanne on ühe projektipartnerina uuenduslike õpistsenaariumide testimine Eesti koolides ning rahvusvahelise tehnilise tugikeskuse töö koordineerimine.“ http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=342 Projekti rahvusvaheline lehekülg asub siin. Projekti 1.etapis toimus õuesõppe stsenaariumi katsetamine. Katsetamisel osalesid 11. klasside õpilased. Mida nad tegid ja kuidas neil läks saab lugeda meie kooli iTeci ajaveebist. Samuti saab sealt vaadata meie õpilaste töid. http://iteclillekyla.blogspot.com/ 2.etapis toimub järgmise stsenaariumi katsetamine. Milline stsenaarium välja valitakse, seda veel täpselt ei tea. Allpool olevast esitlusest saab väikese ülevaate võimalikest valikutest. Kindel on see, et uue stsenaariumiga kaasneb ka koolidevaheline koostöö, nii Eesti koolide kui ka Euroopa koolide vahel. Ootan ka teisi meie kooli õpetajaid projektiga ühinema!